Tenim experiència en el sector.

Nosaltres també hem estat inversors.

Clients Cirial180º

Inversor

Oferim total flexibilitat, disponibilitat i un acompanyament continu. Ens adaptem a cada client i apostem per una facturació per projectes.

Quins workshops t’oferim?

TERM SHEET
ACORDS D’INVERSIÓ

Preu: a consultar

És la base d’un acord legal entre els inversors i una empresa, que descriu els termes i condicions d’una inversió en l’empresa objectiu.

Un acord de socis és un acord entre els socis d’una companyia que descriu com s’ha d’operar l’empresa i els drets i obligacions dels socis. També inclou informació sobre la regulació de la relació dels socis, l’administració de la companyia, el traspàs de participacions i privilegis i la protecció dels socis.

Què obtindràs amb aquest servei?
 • Term Sheet simple i clar
 • Term Sheet no vinculant (excepte algunes clàusules)
 • Acord d’inversió ampliant els termes del TS
Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

NEGOCIACIÓ
TERMES INVERSIÓ

Preu: a consultar

El Term Sheet és crític. El que contingui, en general, ha de determinar l’estructura de l’acord final. No ho vegis només com un acord d’intencions.

És important prestar atenció als termes econòmics i als termes de control per si mateixos, en si mateixos, i de si mateixos. Marquen les regles. La negociació d’aquestes clàusules indicarà com serà treballar amb la companyia en el teu paper de propietari, membre del consell o com a observador.

Què obtindràs amb aquest servei?
 • Drets econòmics
 • Drets de control
 • Negociació dels aspectes clau
Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

CLARIFICACIÓ
TERMES INVERSIÓ

Preu: a consultar

Cobrim les condicions més freqüentment discutides en un Term Sheet i un acord d’inversió en una operació de capital risc.

És important prestar atenció a les redaccions concretes dels diferents termes econòmics i de control. A més de descriure i explicar les clàusules específiques, et donarem exemples d’allò en el que has de centrar-te i les seves implicacions des de la perspectiva de l’inversor.

Què obtindràs amb aquest servei?
 • Drets econòmics
 • Drets de control
 • Clarificació dels aspectes clau
Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

EMPLOYEE
STOCK OPTION PLAN

Preu: a consultar

Una clàusula important en un acord d’inversió en la referent a les opcions per incentivar empleats.

El pool és la quantitat que la companyia es reserva per a futures emissions de participacions per als empleats. És important comprendre l’impacte que té la mida de la reserva de participacions en la valoració d’una ronda d’inversió. Igual que és important relacionar-lo amb les valoracions premoney i postmoney.

Què obtindràs amb aquest servei?
 • Elaboració del pla
 • Negociació del vesting
 • Negociació del preu
Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

SECRETÀRIES
CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ

Preu: a consultar

Un dels mecanismes de control clau en una empresa és el procés d’elecció del consell d’administració.

Elegir un secretari per al consell d’administració és un punt important i delicat. El consell d’administració és el departament de planificació estratègica. Els inversors de capital risc sovint volen designar el secretari del consell com a part de l’operació.

Què obtindràs amb aquest servei?
 • Emissió de certificacions
 • Administració i custòdia de llibres oficials
 • Assessorament en temes de matèria legal i estatutària
Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

TRACTAMENT
FISCAL

Preu: a consultar

Hi ha una sèrie d’incentius fiscals per als inversors que decideixen participar en el finançament d’un projecte empresarial.

L’objecte d’aquest assessorament és informar sobre els principals aspectes fiscals de l’activitat del capital risc a Espanya, tant pel que fa a la imposició directa, com a la imposició indirecta i local.

Què obtindràs amb aquest servei?
 • Estructuració habitual de les operacions d’inversió
 • Impacte de l’Impost de Societats en les operacions
 • Assessorament en la deduïbilitat de la càrrega financera i consolidació fiscal
Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

Altres Clients

Startups

Altres Clients

Emprenedors

Get a Free Estimate Today

No Trobes El Que Estàs Buscant?

He leído y acepto los Términos y Condiciones de Uso.