T’oferim experiència, solidesa professional i una bona xarxa de contactes.

Clients Cirial180º

Startup

Som advocats proactius i sempre oferim facilitats en el pagament. Ens apassionen les startups i tenim un gran coneixement de l’ecosistema tecnològic i emprenedor.

DIRECTOR FINANCER
EXTERN

Des de 499.-€ / mes
 • Consultas estratègiques sobre l’empresa

 • Gestió i seguiment dels fluxos de tresoreria

 • Anàlisis financer (trimestral) del compte d’explotació i balanç

 • Consultas en l’elaboració del plan financer

 • Consultes, revisió i mantenimient del pla financer

Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

DIRECTOR LEGAL
EXTERN

Des de 199.-€ / mes
 • Suport jurídic en tota classe de contractes
 • Revisió i redacció de documents legals
 • Assessorament en aspectes clau del negoci
 • Estudi i resolució dels problemes legals de l’empresa
 • Valoració de les matèries jurídiques presentades pel client
Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

CONTROLLER
FINANCER

Des de 799.-€ / mes
 • Anàlisi i desenvolupament del sistema de despesses
 • Anàlisi, desenvolupament i control pressupostari
 • Localització d’Indicadors Clau de Gestió
 • Desenvolupament de polítiques de gestió de Tresoreria
 • Sistema de Reports i anàlisis mensuals i trimestrals
Ho vull!Ho vull!

*No s’inclouen taxes.

-abogados-startups-emprendedores-servicios
¿Què t’oferim?

MERCANTIL

des de 450.-€
 • Constitució de societats
 • Pacte de socis
 • Acords d’inversió i assessorament legal en rondes de finançament
 • Plans de retribució variable

PROPIETAT INTELECTUAL/ INDUSTRIAL

des de 250.-€
 • Tramitació i protecció de marques
 • Tramitació i protecció de patents
 • Contractes de cesió, transferència i desenvolupament de propietat industrial

PRIVACITAT I CONSUMIDORS

des de 650.-€
 • Cumpliment normativa de protecció de dades
 • Privacitat i consumidors: Cumpliment de la Llei 34/2002 LSSICE i Llei 15/1999 LOPD

FISCAL I
COMPTABLE

des de 200.-€
 • Assessorament integral, planificació i optimizació fiscal
 • Confecció de la comptabilitat i assessoria comptable

NOVES TECNOLOGIES I INTERNET

des de 699.-€
 • Assessorament a plataformes d’internet
 • Xarxes Socials: Assessorem i defensem la seva reputació en línia davant vulneracions al dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge o en l’exercici del dret a l’oblit
 • Accions de recuperació de nom de domini especulatiu o abusiu
 • Elaboració de contractes de desenvolupament de programes d’ordinador
 • Assessorament jurídic en el dipòsit notarial del programa informàtic

RONDES D’INVERSIÓ

des de 2500.-€
 • Preparació de l’operació
 • Revisió del pla de negoci, resum executiu i pla financer
 • Assessorament en la determinació del valor de la companyia i de l’estratègia de finançament de l’empresa
 • Realització d’un informe financer
 • Accessibilitat a la nostra xarxa de contactes
 • Acompanyament en el primer contacte amb inversors
 • Anàlisi del feedback rebut per part del inversors
 • Elaboració d’acords de confidencialitat
 • Negociació: estudi, assessorament i negociació dels Term-Sheets
 • Acompanyament i assessorament durant el procés de la Due Diligence
 • Tancament i formalització de l’operació
 • Acompanyament i assessorament en l’estudi del pacte de socis
 • Tràmits davant notari i Registres

FINANCER

des de 99.-€
 • Anàlisi de la teva idea
 • Pla financer
 • Pla de negoci
 • Pla d’empresa
 • Pla de viabilitat
 • Ajudes i subvencions
 • Anàlisi del teu Pla financer
 • Informe de riscos i Assegurança
Altres Clients

Emprenedors

Altres Clients

Inversors

Get a Free Estimate Today

No Trobes El Què Estàs Buscant?

He leído y acepto los Términos y Condiciones de Uso.